BADANIE PRAKTYK
FUNDRAISINGOWYCH ORGANIZACJI 2020

Zapraszamy do udziału w badaniu, które ma pomóc udzielić odpowiedzi na pytania:
Jak wyglądają praktyki fundraisingowe w organizacjach pozarządowych? Gdzie i jak poszukują one pieniędzy?
Co jest ich mocną stroną w tym obszarze, co zaś stanowi źródło problemów? Wyniki tego sondażu wykorzystamy do celów rozwoju oferty edukacji fundraisingowej Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Wypełnienie ankiety, o co właśnie uprzejmie Cię prosimy, zajmie ok. 15 minut.
Pierwsze 100 osób, które odeśle wypełnione ankiety, otrzyma drobne, ale przydatne upominki.
(Uwaga! Fundraising rozumiemy jako całość działań pozyskiwania środków z różnych źródeł, różnymi metodami.)

I. Dane o organizacji

1.Forma prawna organizacji

Jaka?

2.Obszar działalności organizacji Zaznacz jeden, najważniejszy obszar działania.

3.Średni roczny budżet (koszty) organizacji w ostatnich 2 latach w PLN

4.Liczba lat działalności organizacji

5.Lokalizacja siedziby organizacji - województwo

6.Lokalizacja siedziby organizacji – wielkość miejscowości

II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI

1.Rodzaje działalności prowadzonej przez organizację Zaznacz wszystkie rodzaje działalności, jakie prowadzi Twoja organizacja.

2.Źródła finansowania, z których korzysta organizacji Zaznacz wszystkie źródła przychodów, z których organizacja korzystała w ciągu 2 ostatnich lat.

3.Główne źródła finansowania nieodpłatnej działalności statutowej Zaznacz 3 źródła, których udział w przychodach w ostatnich 2 latach był największy.

III. Metody pozyskiwania środków

1.Metody, którymi organizacja pozyskuje środki od darczyńców i grantodawców Zaznacz wszystkie istotne dla Twojej organizacji metody – takie, dzięki którym pozyskujecie największe środki.

2.Metody, które będą miały dla organizacji strategiczne znaczenie w najbliższych latach Wymień nie więcej niż 3 najważniejsze metody.

IV. Zarządzanie fundraisingiem
w organizacji

1.Czy organizacja ma strategię fundraisingową?

2.Czy organizacja ma stały zespół osób, które w ramach swoich obowiązków zajmują się fundraisingiem? Zaznacz wariant, który najlepiej opisuje sytuację w Twojej organizacji.

3.Czy organizacja planuje i monitoruje koszty fundraisingu? Czy wiadomo, ile wynoszą te koszty w danym roku?

4.Ile wynoszą szacunkowe roczne koszty fundraisingu organizacji w PLN? Spróbuj oszacować te koszty, nawet jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłaś/zaznaczyłeś odpowiedź „nie” lub „nie wiem”. Uwzględnij wszystkie koszty - także koszty pracy i narzut kosztów administracyjnych.

V. Ogólna ocena sytuacji
fundraisingowej organizacji

1.Przychody organizacji w ostatnich trzech latach

2.Nakłady na fundraising w ostatnich trzech latach

3.Organizacja w ostatnich trzech latach

4.Wymień trzy główne mocne strony fundraisingu Twojej organizacji

5.Co stanowi obecnie największe wyzwania w obszarze fundraisingu dla Twojej organizacji?

Inne uwagi i opinie

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Jeśli chcesz otrzymać upominek promocyjny, wpisz poniżej swój kontaktowy adres e-mailowy.

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak bez jej wyrażenia nie będzie możliwe dostarczenie upominku promocyjnego.